ประชาสัมพันธ์ ▶ ขอแสดงความยินดี กับสมาชิก จปร.32 ที่ได้รับโปรดเกล้าฯ เลื่อนยศและเลื่อนตำแหน่ง ตามวาระเดือน เมษายน 2564

วันศุกร์ที่ 22 ธันวาคม พ.ศ. 2560

ส่งมอบผลงานเป็นของขวัญปีใหม่ 2561

เมื่อ 21 ธ.ค.60 บก.ทท. (นทพ.) โดย พล.ต.ธวัชชัย ชวนสมบูรณ์ ผอ.สนภ.5 นทพ. เป็นประธานพิธีส่งมอบผลงานเป็นของขวัญปีใหม่ 2561 โครงการก่อสร้างเส้นทางคมนาคม บ้านซับหวาย หมู่ 4 และบ้านหนองหิน หมู่ 10 ต.หนองหัวแรต อ.หนองบุญมาก จว.น.ม. ทำให้ราษฎรได้รับความสะดวกสบายในการสัญจรไปมาและขนส่งผลผลิตทางการเกษตรได้เป็นอย่างดี โดยมี นอภ.หนองบุญมาก, นายกเทศมนตรีตำบลหนองหัวแรต,ผู้นำท้องถิ่นและประชาชนในพื้นที่ให้การต้อนรับ นอกจากนี้ยังได้นำ บอร์ดเรื่องศาสตร์พระราชานำไปเผยแพร่ประชาสัมพันธ์และอธิบายทำความเข้าใจให้แก่ราษฎรเพื่อน้อมนำนำไปเป็นแนวทางปฏิบัติให้เกิดความสุขแก่ตนเองและครอบครัวอย่างยั่งยืนต่อไป