ประชาสัมพันธ์ ▶ ขอแสดงความยินดี กับสมาชิก จปร.32 ที่ได้รับโปรดเกล้าฯ เลื่อนยศและเลื่อนตำแหน่ง ตามวาระเดือน เมษายน 2564

วันพุธที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2560

ตรวจสอบบ่อนการพนันในพื้นที่ อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช

เมื่อ 20 ธ.ค.60 เวลา 20.00 น. พล.ต.อาคม พงศ์พรหม ผบ.ควบคุม มทบ.41 สั่งการให้ ชป.รส. เข้าตรวจสอบบ่อนการพนันในพื้นที่ อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช

เข้าตรวจสอบ บ้านเลขที่ หมู่ 2 ต.เปลี่ยน อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช พบว่าเป็นสถานที่เปิดลักษณะเป็นบ่อนการพนันขนาดใหญ่ มีผู้คนอยู่ในพื้นที่ดังกล่าวประมาณ 20 -30 คน มีรถยนต์จอดในพื้นที่ 35 คัน รถจักรยานยนต์ 32 คัน และพบอุปกรณ์การเล่นการพนันจำนวนมาก ยังไม่มีใครรับเป็นเจ้าบ้าน เบื้องต้นได้ประสานทาง ตร.สภ.เปลี่ยน มาร่วมตรวจสอบ รายละเอียดเพิ่มเติมจะรายงานให้ทราบต่อไป