ประชาสัมพันธ์ ▶ ขอแสดงความยินดี กับสมาชิก จปร.32 ที่ได้รับโปรดเกล้าฯ เลื่อนยศและเลื่อนตำแหน่ง ตามวาระเดือน เมษายน 2564

วันพุธที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2560

เชิญสิ่งของและผ้าห่มกันหนาวพระราชทาน มอบให้แก่ราษฎรผู้ประสบภัยหนาว

เมื่อวันที่ 20 ธ.ค. 60 สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ นายศุภชัย ภู่งาม องคมนตรี เชิญสิ่งของและผ้าห่มกันหนาวพระราชทาน จำนวน 2,000 ผืน มอบให้แก่ราษฎรผู้ประสบภัยหนาวในพื้นที่อำเภอโซ่พิสัย และอำเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกาฬ ณ หอประชุมอำเภอโซ่พิสัย จังหวัดบึงกาฬ โดยมี นายพิสุทธิ์ บุษยพรรณพงศ์ ผอ.รมน.จังหวัดบึงกาฬ, พ.อ.โฆสิตพงษ์ นิลเอก ผบ.กกล.รส.จังหวัดบึงกาฬ, พ.อ.วิชัย มารศรี รอง ผอ.รมน.จังหวัดบึงกาฬ, หัวหน้าส่วนราชการ และประชาชนร่วมให้การต้อนรับ

ในโอกาสนี้ ได้อัญเชิญพระราชกระแสทรงห่วงใยและทรงให้กำลังใจของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ไปกล่าวกับราษฎรที่ประสบภัยหนาวให้ได้รับทราบ และทรงพระราชทานอาหารเช้า อาหารกลางวัน แก่ราษฎรที่เดินทางมารับพระราชทานสิ่งของและผ้าห่มกันหนาวพระราชทานด้วย ต่างปลื้มปิติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้