ประชาสัมพันธ์ ▶ ขอแสดงความยินดี กับสมาชิก จปร.32 ที่ได้รับโปรดเกล้าฯ เลื่อนยศและเลื่อนตำแหน่ง ตามวาระเดือน เมษายน 2564

วันพุธที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2560

ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบก เยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้ฯ และนวัตกรรมของหน่วยในกองทัพภาคที่ 2

เมื่อวันที่ 20 ธ.ค. 60 เวลา 16.00 นาฬิกา พล.ต.ดร.อรรถ สิงหัษฐิต ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 22 ได้มอบหมายให้ พ.อ.พิชิต วันทา รองผู้บัญชาการ มณฑลทหารบกที่ 22 นำคณะ พล.อ. วีรชัย อินทุโศภน ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบก เข้าเยี่ยมชมนิทรรศการภายในศูนย์การเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และภูมิปัญญาท้องถิ่น ค่ายสรรพสิทธิประสงค์

ทั้งนี้ ได้มีการจัดแสดงนวัตกรรมของหน่วยในพื้นที่กองทัพภาคที่ 2 อาทิเช่น การดำเนินตามนโยบายสมาร์ทแมน (SMART MAN) ของกองทัพบก, โครงการ รด. จิตอาสา, การพัฒนายานล้อไร้คนขับ และหุ่นยนต์เก็บและทำลายระเบิด