ประชาสัมพันธ์ ▶ ขอแสดงความยินดี กับสมาชิก จปร.32 ที่ได้รับโปรดเกล้าฯ เลื่อนยศและเลื่อนตำแหน่ง ตามวาระเดือน เมษายน 2564

วันพุธที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2560

ตรวจเยี่ยม และติดตามความคืบหน้าการฝึกทหารใหม่ของ นขต.พล.ร.15 ในสัปดาห์ที่ 7

เมื่อ 20 ธ.ค.60 เวลา 0700-1830 พล.ต.สมดุลย์ เอี่ยมเอก ผบ.พล.ร.15 เดินทางตรวจเยี่ยม และติดตามความคืบหน้าการฝึกทหารใหม่ของ นขต.พล.ร.15 ในสัปดาห์ที่ 7 ของ 8 ค่ายทหาร รวมทั้งสิ้น 13 หน่วยฝึก พบว่าทุกหน่วยฝึกได้นำนโยบายของ ผบช.ทุกระดับไปยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ไม่ปรากฎทหารใหม่ป่วยเป็นโรคลมร้อนและสูญเสียจากการฝึกแม้แต่รายเดียว

ในโอกาสนี้ได้ให้โอวาท ให้ทุกหน่วยฝึกรักษามาตรฐานการฝึกและให้ทหารนำความรู้ไปใช้ในการปฏิบัติงานได้จริง ชื่นชมมาตรการในการดูแลทหารใหม่ของทุกหน่วย และได้เน้นย้ำในเรื่องประสิทธิภาพการฝึกและการประเมินผล,เรื่องยาเสพติดต้องไม่มีในหน่วยทหารและให้มีการพัฒนา บก.หน่วยฝึกในลักษณะกึ่งถาวรรวมถึงการสร้างสภาพแวดล้อมในการฝึกให้มีความพร้อมและทันสมัยพร้อมทั้งได้มอบเงินบำรุงขวัญและอวยพรปีใหม่ให้กับกพ.ของหน่วยฝึกทหารใหม่