ประชาสัมพันธ์ ▶ ขอแสดงความยินดี กับสมาชิก จปร.32 ที่ได้รับโปรดเกล้าฯ เลื่อนยศและเลื่อนตำแหน่ง ตามวาระเดือน เมษายน 2564

วันพุธที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2563

สตน.ทบ. จัดพิธีวันคล้ายวันสถาปนา ครบรอบปีที่ 42

เมื่อวันที่ 1 ก.ค. 63 สตน.ทบ. จัดพิธีวันคล้ายวันสถาปนา ครบรอบปีที่ 42 โดยมี พล.ต. ศักดิ์ชัย ธนศรีสุนีย์ ผอ.สตน.ทบ. เป็นประธาน พร้อมคณะนายทหารของ สตน.ทบ. ณ สตน.ทบ.