ประชาสัมพันธ์ ▶ ขอแสดงความยินดี กับสมาชิก จปร.32 ที่ได้รับโปรดเกล้าฯ เลื่อนยศและเลื่อนตำแหน่ง ตามวาระเดือน เมษายน 2564

วันพุธที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2563

แม่ทัพภาคที่2 ส่งกำลังพลร่วมการฝึก Lightning Forge 2020

วันที่ 1 ก.ค.63 พลโท ธัญญา เกียรติสาร แม่ทัพภาคที่ 2 ได้เดินทางส่งและให้กำลังใจ กำลังพล กองพลทหารราบที่ 3 โดย กองพันทหารราบที่ 2 กรมทหารราบที่ 3 ที่จะเดินทางเข้ารับการฝึก ภายใต้รหัส Lightning Forge 2020 ณ มลรัฐฮาวาย สหรัฐอเมริกา ระหว่างวันที่ 9 – 18 กรกฎาคม 2563โดยการฝึกครั้งนี้ฝ่ายไทยได้จัดกำลังพลเข้าร่วมจำนวน 151 นาย ขณะที่ฝ่ายสหรัฐอเมริกา ได้จัดกำลังพลจากกองพลทหารราบที่ 25 กองทัพบกสหรัฐ เข้าร่วมการฝึก เพื่อประเมินขีดความสามารถในการปฏิบัติการในระดับกองพลน้อยของกองพลทหารราบที่ 25 ของกองทัพบกสหรัฐ ฯ

สำหรับการที่กองทัพบกไทยส่งกองร้อยทหารราบไปฝึกด้วยนั้นก็จะทำให้เราได้รับการฝึกในระดับเดียวกับที่กองทัพบกสหรัฐทำการฝึกอยู่แล้ว โดย แม่ทัพภาคที่ 2 กล่าวว่า "การไปร่วมฝึกครั้งนี้ทุกคนเก็บเกี่ยวประสบการณ์ ในการฝึกร่วมและดำรงซึ่งเกียรติภูมิ จะทำอะไรพึ่งระวังเพราะเราที่ไปในครั้งนี้ ถือเป็นตัวแทนกองทัพบก และประเทศไทย ขอให้เดินทางโดยสวัสดิภาพ ทั้งไปทั้งกลับและปลอดภัยทุกคน"