ประชาสัมพันธ์ ▶ ขอแสดงความยินดี กับสมาชิก จปร.32 ที่ได้รับโปรดเกล้าฯ เลื่อนยศและเลื่อนตำแหน่ง ตามวาระเดือน เมษายน 2564

วันจันทร์ที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2563

แม่ทัพภาคที่2 ช่วยเหลือสวัสดิการกำลังพลช่วง COVID 19


วันที่ 1 มิถุนายน 2563 พลโท ธัญญา เกียรติสาร แม่ทัพภาคที่ 2 พร้อมด้วย รองแม่ทัพภาคที่ 2 นำเครื่องอุปโภค บริโภค มอบให้กับกำลังพลหน่วยขึ้นกองบัญชาการกองทัพภาคที่ 2 ชั้นยศตั้งแต่ พันโท ลงมาถึงพนักงานราชการ ลูกจ้าง เพื่อช่วยเหลือ ในห้วงยังไม่ปลดล็อค พ.ร.ก.ฉุกเฉิน และเป็นการช่วยเหลือกำลังพลบรรเทาความเดือดร้อนในช่วงการระบาดเชื้อไวรัส COVID 19