ประชาสัมพันธ์ ▶ ขอแสดงความยินดี กับสมาชิก จปร.32 ที่ได้รับโปรดเกล้าฯ เลื่อนยศและเลื่อนตำแหน่ง ตามวาระเดือน เมษายน 2564

วันพุธที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2563

จก.สห.ทบ.มอบเจลแอลกอฮอล์ face shield และหน้ากากผ้าไปมอบให้กับกำลังพล


วันพุธที่ 13 พฤษภาคม 2563 พลตรี วัชชรินทร์  สุวรรณรินทร์  เจ้ากรมการสารวัตรทหารบกและผู้บังคับบัญชามีความห่วงใยกำลังพลเหล่าทหารสารวัตร   ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร  จึงได้นำเจลแอลกอฮอล์ face shield และหน้ากากผ้าไปมอบให้กับกำลังพลหน่วยทหารสารวัตรที่กองพันสารวัตรที่ 11กอง,ร้อยทหารสารวัตรกองพลที่ 1 รักษาพระองค์ และกองร้อยทหารสารวัตร กองพลทหารม้าที่ 2 รักษาพระองค์