ประชาสัมพันธ์ ▶ ขอแสดงความยินดี กับสมาชิก จปร.32 ที่ได้รับโปรดเกล้าฯ เลื่อนยศและเลื่อนตำแหน่ง ตามวาระเดือน เมษายน 2564

วันเสาร์ที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2563

ผบ.มทบ.21 "ความเดือดร้อนของประชาชน คือความห่วงใยของ​ทุกคนในเวลานี้"


วันที่ 9 พ.ค.63 เวลา 1200 พล.ต.เกียรติศักดิ์ วิเวก ผบ.มทบ.21 พร้อมด้วยคุณสุนันทา วิเวก ประธานสมาคมแม่บ้านทหารบกสาขา มทบ.21 ลงพื้นที่ บ.หนองพลวงมะนาว ต.โพธิ์กลาง อ.เมือง จ.นครราชสีมา เยี่ยมเยียนประชาชนและแจกจ่ายข้าวกล่องพร้อมผัดหมี่โคราช  ให้ประชาชนในพื้นที่เพื่อบรรเทาความเดือนร้อนในห้วงภาวะวิกฤตโควิด 19 โดยมีนางนุกสรา จันทร์วิเศษ กำนันตำบลโพธิ์กลางให้การต้อนรับ
พล.ต.เกียรติศักดิ์ วิเวก ผบ.มทบ.21 จัดรถตัดผมเคลื่อนที่ออกบริการประชาชนถึงหน้าบ้าน ณ บ.หนองพลวงมะนาว ต.โพธิ์กลาง อ.เมือง จ.นครราชสีมา อันเนื่องมาจากภาวะวิกฤติโควิด 19 ที่รัฐบาลรณรงค์ให้ประชาชน “ อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ” นั้น หน่วยจึงดัดแปลงรถยนต์ของหน่วยเป็นรถตัดผมเคลื่อนที่ขนาด 2 ที่นั่ง ออกบริการจัดผมฟรีให้กับประชาชนในพื้นที่รอบค่ายทหาร ผลการดำเนินการได้รับการตอบรับจากประชาชนเป็นอย่างดี