ประชาสัมพันธ์ ▶ ขอแสดงความยินดี กับสมาชิก จปร.32 ที่ได้รับโปรดเกล้าฯ เลื่อนยศและเลื่อนตำแหน่ง ตามวาระเดือน เมษายน 2564

วันพุธที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2563

รอง ผอ.ศปร. นำหน้ากากอนามัยชนิดผ้ามอบให้กับ นายกสมาคมแม่บ้านกองบัญชาการกองทัพไทย เพื่อสนับสนุนในภารกิจการป้องกันและแพร่ระบาดของโรค


วันที่ 22 เม.ย 63 พลโท ธวัชชัย ชวนสมบูรณ์ รอง ผอ.ศปร. ได้นำหน้ากากอนามัยชนิดผ้า จำนวน 1200 ชิ้น Face shield จำนวน 500 ชิ้น แว่นตาป้องกันจำนวน 200 ชิ้นนำไปมอบให้กับ นายกสมาคมแม่บ้านกองบัญชาการกองทัพไทย เพื่อสนับสนุนในภารกิจการป้องกันและแพร่ระบาดของโรค covid-19