ประชาสัมพันธ์ ▶ ขอแสดงความยินดี กับสมาชิก จปร.32 ที่ได้รับโปรดเกล้าฯ เลื่อนยศและเลื่อนตำแหน่ง ตามวาระเดือน เมษายน 2564

วันศุกร์ที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2563

เจ้ากรมสารวัตรทหารบก เป็นประธานสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เนื่องใน “วันทหารสารวัตร​” ครบรอบ 113 ปี ประจำปี2563


วันที่ 27 มี.ค. 63 พลตรี วัชรินทร์ สุวรรณรินทร์ เจ้ากรมสารวัตรทหารบก​ นำข้าราชการทหารสารวัตร สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในกรมการสารวัตรทหารบก เนื่องในวันทหารสารวัตร ครบรอบปีที่113
ณ กรมการสารวัตรทหารบก
โดยเจ้ากรมสารวัตรทหารบก ได้สักการะพระพุทธรูปประจำหน่วย พร้อมทั้งสักการะพระบรมฉายาลักษณ์ และพระรูปพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ก่อนจะสักการะท้าวเวสสุวรรณ สักการะองค์พระนารายณ์ และสักการะศาลตายาย ตามลำดับ เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ข้าราชการทหารสารวัตร โดยมีผู้แทนกองทัพภาคที่1 ,2 ,3 และ 4 เข้าร่วมพิธีดังกล่าว   จากนั้นได้มอบทุนการศึกษาให้กับบุตร-ธิดาของข้าราชการทหารสารวัตรที่เรียนดีอีกด้วย


สำหรับกรมการสารวัตรทหารบกนั้น ได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2450 หลังจากที่พระเจ้าลูกยาเธอ พระองค์เจ้าจิรประวัติวรเดช สำเร็จการศึกษาวิชาการทหารแผนปัจจุบันจากทวีปยุโรป และเสด็จกลับมารับราชการที่กระทรวงกลาโหม ในปี พ.ศ. 2440 โดยได้ปรับปรุงกิจการทหารตามแบบต่างประเทศ และปรับเปลี่ยนการบอกคำสั่งจากภาษาต่างประเทศมาเป็นภาษาไทย กระทั่งมีการแต่งตั้งให้ผู้ดำรงตำแหน่งสารวัตรใหญ่เป็นผู้ควบคุม เพื่อดูแลระเบียบวินัยของทหาร ทางกองทัพบกไทยจึงอนุมัติให้ในวันที่ 27 มีนาคม เป็น วันทหารสารวัตร เพื่อเป็นกำลังใจแก่ข้าราชการเหล่าทหารสารวัตร นับจากนั้น ได้มีการปรับปรุงกิจการมาโดยตลอดจนถึง พ.ศ. 2476 ที่จัดให้ทุกมณฑลทหารบกมีสารวัตรทหาร โดยประดับปลอกแขนสีแดงที่ด้านขวา กระทั่งได้รับสมญาในฐานะพวกทหารแขนแดง ต่อมา ในปี พ.ศ. 2484 ได้เกิดสงครามมหาเอเชียบูรพาช่วงสงครามโลกครั้งที่2 จึงได้มีการจัดตั้งหน่วยสารวัตรผสม ทั้งทหารบก ,ทหารเรือ ,ทหารอากาศ และตำรวจ เพื่อระงับเหตุการณ์ทั่วไปในจังหวัดพระนคร และจังหวัดธนบุรี ซึ่งภายหลัง สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชทรงลงพระปรมาภิไธยจัดตั้งกรมการสารวัตรทหารบกเมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2495 ด้วยเหตุนี้ ทางทหารสารวัตรจึงถือวันดังกล่าวเป็นวันสถาปนากรมการสารวัตรทหารบกสืบมา...