ประชาสัมพันธ์ ▶ ขอแสดงความยินดี กับสมาชิก จปร.32 ที่ได้รับโปรดเกล้าฯ เลื่อนยศและเลื่อนตำแหน่ง ตามวาระเดือน เมษายน 2564

วันพุธที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2563

รอง ผอ.ศปร.มอบหน้ากากอนามัยชนิดผ้า เพื่อใช้ในภารกิจของ บก.ทท. และเพื่อแจกจ่ายให้กับกำลังพลภายใน บก.ทท.สำหรับปัองกันการระบาดของเชื้อ COVID-19


วันที่ 18 มี.ค.63 พล.ท. ธวัชชัย ชวนสมบูรณ์ รอง ผอ.ศปร. เป็นผู้แทน ผอ.ศปร. ได้เดินทางไปมอบหน้ากากอนามัยชนิดผ้า จำนวน 4,000 ชิ้น เพื่อใช้ในภารกิจของ บก.ทท. และเพื่อแจกจ่ายให้กับกำลังพลภายใน บก.ทท.สำหรับปัองกันการระบาดของเชื้อ COVID-19 ตามความห่วงใยของ ผบ.ทสส.โดยมี จก.กร.ทหาร เป็นผู้แทนในการรับมอบเพื่อดำเนินการต่อไป ณ ห้องรับรอง อาคาร กร.ทหาร ภายใน บก.ทท. สำหรับหน้ากากอนามัยดังกล่าวผลิตจากวัสดุด้านนอกเป็น ผ้าฝ้าย (COTTON) ด้านในเป็น ผ้าฝ้าย (COTTON) ผสม โพลีเอสเตอร์ สามารถซักทำความสะอาดและนำกลับมาใช้ได้หลายครั้ง