ประชาสัมพันธ์ ▶ ขอแสดงความยินดี กับสมาชิก จปร.32 ที่ได้รับโปรดเกล้าฯ เลื่อนยศและเลื่อนตำแหน่ง ตามวาระเดือน เมษายน 2564

วันเสาร์ที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2563

เจ้ากรมสารวัตรทหารบก นำคณะมอบเงินปรับปรุงห้องเรียน โรงเรียนเพียงหลวง๑๖ และมอบผ้าห่ม ให้กับหน่วยงานต่างๆ ใน จ.เชียงราย


วันที่ 25 มกราคม 2563 พล.ต.วัชชรินทร์ สุวรรณรินทร์ เจ้ากรมสารวัตรทหารบก นำคณะเดินทางไปมอบเงินเพื่อปรับปรุงซ่อมแซมห้องเรียน และมอบสิ่งของที่จำเป็น พร้อมทั้งแจกทุนการศึกษาให้กับเด็กนักเรียนโรงเรียนเพียงหลวง๑๖ สาขาห้องเรียนบ้านหล่มฟ้าไทย และมอบผ้าห่มกันหนาวให้กับเด็กนักเรียน, เจ้าหน้าที่ทหาร, เจ้าหน้าที่ตำรวจ, เจ้าหน้าที่อส., เจ้าหน้าที่กรมอุทยานฯ, และเจ้าหน้าที่ตำรวจตระเวนชายแดน, ที่ปฏิบัติหน้าที่ตามแนวชายแดน ได้คลายความหนาว สร้างความอบอุ่น และเป็นขวัญกำลังใจ ให้กับผู้ที่ได้รับสิ่งของต่างๆ ในโอกาสนี้... ณ โรงเรียนเพียงหลวง๑๖ ห้องเรียนบ้านร่มฟ้าไทย ต.ตับเต่า อ.เทิง จ.เชียงราย