ประชาสัมพันธ์ ▶ ขอแสดงความยินดี กับสมาชิก จปร.32 ที่ได้รับโปรดเกล้าฯ เลื่อนยศและเลื่อนตำแหน่ง ตามวาระเดือน เมษายน 2564

วันพุธที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2563

ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบก ตรวจเยี่ยมด้านกำลังพลของหน่วยในพื้นที่กองทัพภาคที่ 4


วันที่ 22 ม.ค.63  พลเอก สุนัย ประภูชะเนย์ ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบก และคณะ เดินทางตรวจเยี่ยมด้านกำลังพลของหน่วยในพื้นที่กองทัพภาคที่ 4 โดยมี พลโท สมพล ปานกุล แม่ทัพน้อยที่ 4 ผู้แทนแม่ทัพภาคที่ 4 พร้อมด้วย พลตรี อดิศักดิ์ ประชากิตติกุล เสนาธิการกองทัพภาคที่ 4, พลตรี เกษม ภิญโญชนม์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลค่ายวชิราวุธ และผู้บังคับหน่วยขึ้นตรงของกองทัพภาคที่ 4 หรือผู้แทน ร่วมให้การต้อนรับ โดยผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบก และคณะ ได้วางพานพุ่มถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ ร.6 และวางพวงมาลาสักการะอนุสาวรีย์วีรไทย 2484 ตามลำดับสำหรับการเดินทางตรวจเยี่ยมด้านกำลังพลในครั้งนี้ เพื่อรับทราบผลการดำเนินงาน ปัญหาข้อขัดข้อง ตลอดจนงานริเริ่มที่สำคัญของหน่วย โดยรับฟังการบรรยายสรุป ณ ห้องประชุม 1 กองบัญชาการกองทัพภาคที่ 4
จากนั้น เดินทางไปยังโรงพยาบาลค่ายวชิราวุธ เพื่อตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานในโครงการริเริ่มสำคัญ อาทิ โครงการดูแลสุขภาพกำลังพลกองทัพภาคที่ 4, โครงการรณรงค์เลิกใช้ถุงพลาสติก โดยผลการดำเนินงานที่ผ่านมา สามารถลดการใช้ถุงพลาสติกได้ถึงปีละ 250,000 ใบ, การดูแลและระวังป้องกันการบาดเจ็บจากโรคลมร้อน, การลดปัจจัยเสี่ยงการเกิดโรคหัวใจ และการป้องกันอันตรายจากโรงหลอดเลือดหัวใจ โดยเยี่ยมชมศูนย์ปฏิบัติการสวนหัวใจ และกิจกรรมอื่น ๆ 


>>> ภาพ/ข่าว โดย ศูนย์ประชาสัมพันธ์ กองทัพภาคที่ 4 <<<