ประชาสัมพันธ์ ▶ ขอแสดงความยินดี กับสมาชิก จปร.32 ที่ได้รับโปรดเกล้าฯ เลื่อนยศและเลื่อนตำแหน่ง ตามวาระเดือน เมษายน 2564

วันอังคารที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563

ผู้ช่วย ผบ.ทบ.ผู้แทน พล.อ.อภิรัชต์ คงสมพงษ์ ผบ.ทบ. เป็นประธานในวันสถาปนาหน่วยบัญชาการรักษาดินแดน (นรด.)ครบรอบปีที่ 72


วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563 พล.อ.สุนัย ประภูชะเนย์ ผู้ช่วย ผบ.ทบ.ผู้แทน พล.อ.อภิรัชต์ คงสมพงษ์ ผบ.ทบ. เป็นประธานในวันสถาปนาหน่วยบัญชาการรักษาดินแดน (นรด.)ครบรอบปีที่ 72 ที่หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน กทม. (นรด.) ที่หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน โดยมีอดีต ผบ.นรด. และนายทหารที่เคยอยู่ นรด.ร่วมงาน ทั้ง พลเอก ยุทธพันธุ์ มกรมณี พลเอก อารียะ อุโฆษกิจ พลเอก จำลอง บุญกระพือ พลเอก ศักดิ์สิน ทิพย์เกสร พลเอก อาทร โลหิตกุล พลเอก มนตรี สังขทรัพย์ โดยมี  พลโท ปราการ ปทะวานิช ผบ.นรด. ให้ต้อนรับ