ประชาสัมพันธ์ ▶ ขอแสดงความยินดี กับสมาชิก จปร.32 ที่ได้รับโปรดเกล้าฯ เลื่อนยศและเลื่อนตำแหน่ง ตามวาระเดือน เมษายน 2564

วันศุกร์ที่ 4 ตุลาคม พ.ศ. 2562

แม่ทัพภาคที่ 2 ได้รับมอบเงินช่วยเหลือในการฟื้นฟูเยียวยาให้กับพี่น้องประชาชนผู้ประสบอุทกภัย จ.อุบลราชธานี เป็นจำนวนเงิน 200,000 บาท


วันที่ 4 ต.ค.62 พลโท ธัญญา เกียรติสาร แม่ทัพภาคที่ 2 ได้รับมอบเงินช่วยเหลือในการฟื้นฟูเยียวยาให้กับพี่น้องประชาชนผู้ประสบอุทกภัย จ.อุบลราชธานี เป็นจำนวนเงิน 200,000 บาท จากกลุ่มเพื่อน นตท.21 และ SMILE Group 
พร้อมกันนี้ท่าน มทภ.2 กล่าวขอบคุณและมอบของที่ระลึก ให้กับ "กลุ่มเพื่อน นตท.21 และ SMILE Group "