ประชาสัมพันธ์ ▶ ขอแสดงความยินดี กับสมาชิก จปร.32 ที่ได้รับโปรดเกล้าฯ เลื่อนยศและเลื่อนตำแหน่ง ตามวาระเดือน เมษายน 2564

วันศุกร์ที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2562

“ArmyLand ดินแดนท่องเที่ยวในเขตทหาร”


แหล่งท่องเที่ยวในค่ายทหาร มีหลากหลายให้เที่ยวชม เช่น แปลงปลูกกล้วยไม้สร้างอาชีพ โครงการตามพระราชดำริของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง และสถานที่ท่องเที่ยวเชิงกีฬา เช่น ปีนหน้าผาจำลอง สนามฟุตซอล และหอกระโดด และที่ขาดไม่ได้ ที่ทุกคนต้องมาคือ ร้านกาแฟ "โข่งคอฟีฟ่า" ซึ่งเป็นสถานที่รวมทั้งการพักผ่อนและออกกำลังกาย สถานที่ท่องเที่ยงที่ครบวงจร ของ กองพลพัฒนาที่ 4 โดยมี พลตรี จีรัชญ์ บุญชญา เป็นผู้บัญชาการ กองพลพัฒนาที่ 4