ประชาสัมพันธ์ ▶ ขอแสดงความยินดี กับสมาชิก จปร.32 ที่ได้รับโปรดเกล้าฯ เลื่อนยศและเลื่อนตำแหน่ง ตามวาระเดือน เมษายน 2564

วันศุกร์ที่ 4 ตุลาคม พ.ศ. 2562

แม่ทัพภาคที่ 2 เป็นประธานวันสถาปนา กองบัญชาการช่วยรบที่ 2 ครบรอบ 52 ปี


เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2562 พลโท ธัญญา เกียรติสาร แม่ทัพภาคที่ 2 ประธานวันสถาปนา กองบัญชาการช่วยรบที่ 2 ครบรอบ 52 ปี โดยมี พลตรี สุรชิน กาญจนจิตติ ผู้บัญชาการกองบัญชาการช่วยรบที่ 2 พร้อมด้วยคณะข้าราชการ กำลังพล ร่วมพิธีฯ ณ หอประชุมพันตรีเจริญจ้อยทรัพย์ กองบัญชาการช่วยรบที่ 2 ค่ายสุรนารี อำเภอเมืองฯ จังหวัดนครราชสีมา