ประชาสัมพันธ์ ▶ ขอแสดงความยินดี กับสมาชิก จปร.32 ที่ได้รับโปรดเกล้าฯ เลื่อนยศและเลื่อนตำแหน่ง ตามวาระเดือน เมษายน 2564

วันพฤหัสบดีที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2562

ผช.ผบ.ทบ. (1) ตรวจเยี่ยม ยศ.ทบ.


วันที่ 31 ต.ค.62 เวลา 1030 พล.อ.สุนัย ประภูชะเนย์ ผช.ผบ.ทบ. (1) ตรวจเยี่ยม ยศ.ทบ. โดยมี พล.ท.ธเนศ วงศ์ชะอุ่ม จก.ยศ.ทบ. ให้การต้อนรับและบรรยาสรุป ณ บก.ยศ.ทบ.