ประชาสัมพันธ์ ▶ ขอแสดงความยินดี กับสมาชิก จปร.32 ที่ได้รับโปรดเกล้าฯ เลื่อนยศและเลื่อนตำแหน่ง ตามวาระเดือน เมษายน 2564

วันพุธที่ 11 ธันวาคม พ.ศ. 2562

เจ้ากรมจเรทหารบก บรรยายพิเศษ เกี่ยวกับกิจการสายงานจเร ให้กับ นนร.ชั้นปีที่ 5


วันที่ 11 ธ.ค.62 พล.ต.ประธาน นิลพัฒน์ เจ้ากรมจเรทหารบก บรรยายพิเศษ เกี่ยวกับกิจการสายงานจเร ให้กับ นนร.ชั้นปีที่ 5