ประชาสัมพันธ์ ▶ ขอแสดงความยินดี กับสมาชิก จปร.32 ที่ได้รับโปรดเกล้าฯ เลื่อนยศและเลื่อนตำแหน่ง ตามวาระเดือน เมษายน 2564

วันอังคารที่ 29 ตุลาคม พ.ศ. 2562

ผช.ผบ.ทบ.(1) ตรวจเยี่ยม และรับฟังการบรรยายสรุป หน่วยในสายงานกำลังพล


วันที่ 29 ต.ค.62 พล.อ.สุนัย ประภูชะเนย์ ผช.ผบ.ทบ.(1) ตรวจเยี่ยม และรับฟังการบรรยายสรุป หน่วยในสายงานกำลังพล ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่