ประชาสัมพันธ์ ▶ ขอแสดงความยินดี กับสมาชิก จปร.32 ที่ได้รับโปรดเกล้าฯ เลื่อนยศและเลื่อนตำแหน่ง ตามวาระเดือน เมษายน 2564

วันพุธที่ 23 ตุลาคม พ.ศ. 2562

กองทัพภาคที่ 2 จัดพิธีถวายเครื่องราชสักการะวันปิยมหาราช


วันที่ 23 ตุลาคม 2562 พลโท ธัญญา เกียรติสาร แม่ทัพภาคที่ 2 นำคณะข้าราชการหน่วยขึ้นตรงในพื้นที่กองทัพภาคที่ 2 ถวายเครื่องราชศักการะเนื่องในวันปิยมหาราช ซึ่งตรงกับวันที่ 23 ตุลาคมของทุกปี เป็นวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระราชกรณีกิจต่างๆ ที่พระองค์ปฏิบัติและให้ไว้กับประชาชนชาวไทยมีคุณค่าอเนกอนันต์ พระองค์ทรงเป็นที่รักใคร่อย่างล้นเหลือของพสกนิกรทั้งชาวไทย และชาวต่างประเทศ พระองค์จึงได้รับการถวายพระราชสมัญญานามว่า "สมเด็จพระปิยมหาราช" ซึ่งมีความหมายว่า "พระมหากษัตริย์ที่ทรงเป็นที่รักยิ่งของปวงชน" ด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ รัฐบาลจึงได้ประกาศให้วันที่ 23 ตุลาคม เป็น "วันปิยมหาราช" กองทัพภาคที่ 2 จึงได้จัดพิธีถวายบังคมพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว” ณ ศาลาวงกลม พระบรมรูป รัชกาลที่ 5 ค่ายสุรนารี อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา