ประชาสัมพันธ์ ▶ ขอแสดงความยินดี กับสมาชิก จปร.32 ที่ได้รับโปรดเกล้าฯ เลื่อนยศและเลื่อนตำแหน่ง ตามวาระเดือน เมษายน 2564

วันพุธที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2562

รองแม่ทัพน้อยที่ 4 เป็นประธานพิธีเปิดนิทรรศการจริยศิลป์ และร่วมเป็นประธานในพิธีปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติฯ "ร่มเงาไม้ เย็นสบาย หายร้อนอาตม์" ผ้าป่าต้นไม้ เพื่อปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติฯ พระ​บรม​ราช​ชนนี​พันปี​หลวง


วันที่ 14 ส.ค. 62เวลา 0930 พล.ต.อาคม พงศ์พรหม รอง มทน.4 และคณะ เป็นประธานพิธีเปิดนิทรรศการจริยศิลป์ และร่วมเป็นประธานในพิธีปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติฯ "ร่มเงาไม้ เย็นสบาย หายร้อนอาตม์" ผ้าป่าต้นไม้ เพื่อปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติฯ พระ​บรม​ราช​ชนนี​พันปี​หลวง ณ อุทยานธรรม วัดวังตะวันตก อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช โดยมี นายสมพงษ์ มากมณี ปลัดจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นผู้แทน ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช พร้อม พ.ต.อ.หญิงอรวรรณ ปานแก้ว รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนครศรีธรรมราช หัวหน้าส่วนราชการ พุทธบริษัท ร่วมพิธีปลูกป่าในการนี้จำนวนมาก จัดโดยผู้จัดการมูลนิธิโครงการวัดบันดาลใจ ณ อุทยานธรรม วัดวังตะวันตก อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช