ประชาสัมพันธ์ ▶ ขอแสดงความยินดี กับสมาชิก จปร.32 ที่ได้รับโปรดเกล้าฯ เลื่อนยศและเลื่อนตำแหน่ง ตามวาระเดือน เมษายน 2564

วันพุธที่ 4 กันยายน พ.ศ. 2562

กองทัพภาคที่ 2 ประกอบพิธีสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากองทัพภาคที่ 2 ครบรอบปีที่ 71


วันที่ 4 กันยายน 2562 พลโท ธัญญา เกียรติสาร แม่ทัพภาคที่ 2 นำผู้บัญชาการหน่วยขึ้นตรงกองทัพภาคที่ 2 ประกอบพิธีสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากองทัพภาคที่ 2 ครบรอบปีที่ 71 โดยมีการสักการะ พระพุทธวิชัยเสนีย์นาถ, อนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี, อนุสาวรีย์วีรไทย และถวายเครื่องราชสักการะพระบรมรูปรัชกาลที่ 5 เพื่อเป็นสิริมงคลแก่กำลังพลกองทัพภาคที่ 2 หลังจากนั้นได้พบปะและให้โอวาทแก่กำลังพลพร้อมกับมอบเครื่องอุปโภค