ประชาสัมพันธ์ ▶ ขอแสดงความยินดี กับสมาชิก จปร.32 ที่ได้รับโปรดเกล้าฯ เลื่อนยศและเลื่อนตำแหน่ง ตามวาระเดือน เมษายน 2564

วันศุกร์ที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2562

รองแม่ทัพน้อยที่ 4 เป็นประธานในพิธีพระราชทานเพลิงศพ พระครูสุทธิธรรมรส (บวร สุทธิญาโณ)


วันพฤหัสบดีที่ 4 กรกฎาคม 2562 เวลา 15.00 น. พล.ต.อาคม พงศ์พรหม รองแม่ทัพน้อยที่ 4 เป็นประธานในพิธีพระราชทานเพลิงศพ พระครูสุทธิธรรมรส (บวร สุทธิญาโณ) อายุ 81 ปี พรรษา 61 (อดีตเจ้าอาวาสวัดวัวหลุง) และที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดนครศรีธรรมราช) โดยมี พระธรรมวิมลโมลี เจ้าคณะภาค16 เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ ณ วัดเทพนิมิตร (วัดวัวหลุง) หมู่ที่ 5 ต.ควนชุม อ.ร่อนพิบูลย์ จ.นครศรีธรรมราช