ประชาสัมพันธ์ ▶ ขอแสดงความยินดี กับสมาชิก จปร.32 ที่ได้รับโปรดเกล้าฯ เลื่อนยศและเลื่อนตำแหน่ง ตามวาระเดือน เมษายน 2564

วันพฤหัสบดีที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2562

ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการทุ่นระเบิดแห่งชาติ ศูนย์บัญชาการทางทหาร พร้อมคณะ เข้าหารือแผนการปฏิบัติงาน กับ ผบ.พล.ร.4/ผบ.กกล.นเรศวร


วันที่ 4 ก.ค.62 เวลา 0900 พล.ท.สิทธิพล นิ่มนวล ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการทุ่นระเบิดแห่งชาติ ศูนย์บัญชาการทางทหาร พร้อมคณะ และ ผู้บังคับหน่วยปฏิบัติการทุ่นเบิดที่ 4 ร่วมเข้าเยี่ยมและปรึกษาหารือกับ พล.ต.อภิเชษฐ์ ซื่อสัตย์ ผบ.พล.ร.๔ /ผบ.กกล.นเรศวร ณ.ห้องรับรอง บก.พล.ร.4

ซึ่งหน่วยปฏิบัติการทุ่นเบิดที่ 4 จะเข้ามาปฏิบัติงานในพื้นที่ชายแดน จังหวัดแม่ฮ่องสอน และอยู่ในพื้นที่รับผิดชอบของ กกล.นเรศวร