ประชาสัมพันธ์ ▶ ขอแสดงความยินดี กับสมาชิก จปร.32 ที่ได้รับโปรดเกล้าฯ เลื่อนยศและเลื่อนตำแหน่ง ตามวาระเดือน เมษายน 2564

วันพุธที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2562

ผอ.สตน.ทบ.ตรวจเยี่ยม มทบ.21


วันที่ 24 ก.ค.62 พลตรี ศักดิ์ชัย ธนศรีสุนีย์ ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจสอบภายในทหารบก พร้อมคณะฯ ตรวจเยี่ยม ชี้แจง แนะนำการปฏิบัติเกี่ยวกับงานตรวจสอบภายใน และรับทราบปัญหาข้อขัดข้อง ของหน่วย มณฑลทหารบกที่ 21 จ.นครราชสีมา โดยมี พลตรี พันธุ์พิศิษฐ์ ทรรพวสุ ผบ.มทบ.21 ให้การต้อนรับ