ประชาสัมพันธ์ ▶ ขอแสดงความยินดี กับสมาชิก จปร.32 ที่ได้รับโปรดเกล้าฯ เลื่อนยศและเลื่อนตำแหน่ง ตามวาระเดือน เมษายน 2564

วันพฤหัสบดีที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2562

ผอ.สตน.ทบ พร้อมคณะ ตรวจเยี่ยมหน่วยศูนย์สงครามพิเศษ ลพบุรี


วันที่ 10 ก.ค.62 พลตรี ศักดิ์ชัย ธนศรีสุนีย์ ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจสอบภายในทหารบก พร้อมคณะฯ ตรวจเยี่ยม ชี้แจง แนะนำการปฏิบัติเกี่ยวกับงานตรวจสอบภายใน และรับทราบปัญหาข้อขัดข้อง ศูนย์สงครามพิเศษ ลพบุรี ระหว่างวันที่ 10 – 11 ก.ค. 62