ประชาสัมพันธ์ ▶ ขอแสดงความยินดี กับสมาชิก จปร.32 ที่ได้รับโปรดเกล้าฯ เลื่อนยศและเลื่อนตำแหน่ง ตามวาระเดือน เมษายน 2564

วันพุธที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2562

เจ้ากรมการสารวัตรทหารบก ตรวจแนะนำสายงานสารวัตรทหารที่ มณฑลทหารบกที่ 19


วันที่ 24 ก.ค.62  พลตรี วัชชรินทร์ สุวรรณรินทร์ เจ้ากรมการสารวัตรทหารบก พร้อมคณะฯ เดินทางไปตรวจแนะนำสายงานสารวัตรทหารที่ มณฑลทหารบกที่ 19 อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว โดยมี พลตรี หทัยเทพ กีรติอังกูร ผบ.มทบ.19 ให้การต้อนรับ ในโอกาสนี้ได้นำ ต้นรวงผึ้งมาปลูกที่ มทบ.19 ต้นแม่อยู่ที่กรม สห.