ประชาสัมพันธ์ ▶ ขอแสดงความยินดี กับสมาชิก จปร.32 ที่ได้รับโปรดเกล้าฯ เลื่อนยศและเลื่อนตำแหน่ง ตามวาระเดือน เมษายน 2564

วันพฤหัสบดีที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2562

เจ้ากรมการสารวัตรทหารบก พร้อมคณะฯ เดินทางไปตรวจแนะนำสายงานสารวัตรทหาร ในพื้นที่มณฑลทหารบกที่ 12 และกองพลทหารราบที่ 2 รักษาพระองค์


วันพฤหัสบดีที่ 25 กรกฎาคม 2562 พลตรี วัชชรินทร์ สุวรรณรินทร์ เจ้ากรมการสารวัตรทหารบก พร้อมคณะฯ เดินทางไปตรวจแนะนำสายงานสารวัตรทหาร ในพื้นที่มณฑลทหารบกที่ 12 และกองพลทหารราบที่ 2 รักษาพระองค์ จังหวัดปราจีนบุรี และร่วมปลูกต้นรวงผึ้ง หน้ากอง พัน ทหารสารวัตรที่ 12 และกองร้อยทหารสารวัตรสนามที่ 1 กองพันทหารสารวัตรที่ 12