ประชาสัมพันธ์ ▶ ขอแสดงความยินดี กับสมาชิก จปร.32 ที่ได้รับโปรดเกล้าฯ เลื่อนยศและเลื่อนตำแหน่ง ตามวาระเดือน เมษายน 2564

วันเสาร์ที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562

จปร.มอบเมล็ดพันธุ์ข้าวพระราชทานแก่เกษตรกร

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562 โรงสีพระราชทาน โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า เขาชะโงก อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก พลตรีณรงค์ พฤกษารุ่งเรือง (คลิป )...รายละเอียด