ประชาสัมพันธ์ ▶ ขอแสดงความยินดี กับสมาชิก จปร.32 ที่ได้รับโปรดเกล้าฯ เลื่อนยศและเลื่อนตำแหน่ง ตามวาระเดือน เมษายน 2564

วันเสาร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562

พล.ต.มนัส แถบทอง ผอ.สจว.สปท. นำ นศ.สจว.สพฐ. รุ่นที่ 6 ศึกษาดูงานในพื้นที่ กรุงเทพมหานคร


วันที่ 14  กุมภาพันธ์ 2562 พล.ต.มนัส แถบทอง ผอ.สจว.สปท. นำ นศ.สจว.สพฐ. รุ่นที่ 6 ศึกษาดูงานในพื้ที่ กรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 1
1.เวลา 09.00 ศึกษาดูงาน บก.ทท. โดยมี พล.ต.ธิติชัย เทียนทอง รอง จก.ยก.ทหาร ให้การต้อนรับ ณ ศูนย์ปฏิบัติการเพื่อสันติภาพ บก.ทท.


2.เวลา 13.00  ศึกษาดูงาน สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ โดยมีคุณณัฐฐิรา ธนาคุณ รอง ผอ.งานเครือข่ายทางการศึกษา ให้การต้อนรับ3.เวลา15.30  ศึกษาดูงาน สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศ (NBT)