ประชาสัมพันธ์ ▶ ขอแสดงความยินดี กับสมาชิก จปร.32 ที่ได้รับโปรดเกล้าฯ เลื่อนยศและเลื่อนตำแหน่ง ตามวาระเดือน เมษายน 2564

วันเสาร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562

พล.ท.สุภโชค ธวัชพีระชัย มทน.3 (ผบ.กกล.MNF) ในการฝึก COBRA GOLD 2019 PHITSANULOK


เมื่อ 12-22 ก.พ.62 พล.ท.สุภโชค ธวัชพีระชัย มทน.3 (ผบ.กกล.MNF) ในการฝึก COBRA GOLD 2019, PHITSANULOK เพื่อเรียนรู้ แลกเปลี่ยนประสบการณ์การฝึก แล้วนำมาพัฒนา ประยุกต์ปรับใช้ นี่คือวัตถุประสงค์ในการฝึกร่วมผสมกับนานาชาติ ภายใต้รหัสคอบบร้าโกล์ด 2019