ประชาสัมพันธ์ ▶ ขอแสดงความยินดี กับสมาชิก จปร.32 ที่ได้รับโปรดเกล้าฯ เลื่อนยศและเลื่อนตำแหน่ง ตามวาระเดือน เมษายน 2564

วันพฤหัสบดีที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562

ผอ.สจว.สปท. นำ นศ.สจว.สพฐ.รุ่นที่ 6 ศึกษาดูงานและสัมมนาเรื่อง การศึกษากับความมั่นคงของชาติ

วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562 พล.ต.มนัส แถบทอง ผอ.สจว.สปท. นำ นักศึกษาหลักสูตรจิตวิทยาความมั่นคง สำหรับผู้บริหารสถานศึกษา รุ่นที่ 6(สจว.สพฐ.รุ่นที่ 6 ผู้บริหาร รร.ระดับมัธยม) ศึกษาดูงาน รร.จปร.จ.นครนายก และ ศึกษาดูงาน รร.ตท.สปท. จ.นครนายก

วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562  พล.ต.มนัส แถบทอง ผอ.สจว.สปท. นำ นศ.สจว.สพฐ. รุ่นที่ ๖ ศึกษาดูงาน องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.)และสัมมนาเรื่อง การศึกษากับความมั่นคงของชาติ ณ รร.อิงธาร รีสอร์ท จ.นครนายก