ประชาสัมพันธ์ ▶ ขอแสดงความยินดี กับสมาชิก จปร.32 ที่ได้รับโปรดเกล้าฯ เลื่อนยศและเลื่อนตำแหน่ง ตามวาระเดือน เมษายน 2564

วันพฤหัสบดีที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2561

กรมการทหารช่าง จัดพิธีทำบุญตักบาตร ข้าวสาร อาหารแห้ง แด่พระภิกษุสงฆ์ จำนวน ๘๑ รูป เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ ประจำปี ๒๕๖๒

วันที่ ๒๗ ธ.ค.๖๑ พลโท อนุสรณ์ ปัญญะบูรณ์ เจ้ากรมการทหารช่าง พันเอกหญิง เกยูร ปัญญะบูรณ์ ประธานสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขากรมการทหารช่าง พร้อมด้วยกำลังพล นายทหาร นายสิบ นักเรียนนายสิบ พลทหาร ลูกจ้าง และครอบครัว ร่วมกันทำบุญตักบาตร ข้าวสาร อาหารแห้ง แด่พระภิกษุสงฆ์ จำนวน ๘๑ รูป เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ ประจำปี ๒๕๖๒ จากนั้น พลตรี เจษฎา เปรมนิรันดร รองเจ้ากรมการทหารช่าง(๑) นำคณะนายทหาร นายสิบ นักเรียนนายสิบ พลทหาร ลูกจ้าง และครอบครัว ร่วมอวยพรปีใหม่แด่ เจ้ากรมการทหารช่างและครอบครัว ในโอกาสนี้ เจ้ากรมการทหารช่าง ได้ให้พรปีใหม่แก่กำลังพลและครอบครัวกรมการหทารช่าง ณ บริเวณสนามหน้ากองบัญชาการ กรมการทหารช่าง ค่ายภาณุรังษี อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี