ประชาสัมพันธ์ ▶ ขอแสดงความยินดี กับสมาชิก จปร.32 ที่ได้รับโปรดเกล้าฯ เลื่อนยศและเลื่อนตำแหน่ง ตามวาระเดือน เมษายน 2564

วันศุกร์ที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2561

ผบ.นรด. ทำบุญตักบาตร อวยพร และมอบของขวัญ เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2562

วันที่ 28 ธ.ค.61 เวลา 0600 พล.ท.ปราการ ปทะวานิช ผบ.นรด. พร้อมด้วย คุณดวงแข ปทะวานิช ประธานสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขา นรด. เป็นประธานในพิธีทำบุญตักบาตร อวยพร และมอบของขวัญ เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2562 โดยมีคณะผู้บังคับบัญชา นรด., สมาชิกสมาคมแม่บ้าน ทบ. สาขา นรด. และกำลังพล นรด. ร่วมในพิธี ณ บก.นรด.