ประชาสัมพันธ์ ▶ ขอแสดงความยินดี กับสมาชิก จปร.32 ที่ได้รับโปรดเกล้าฯ เลื่อนยศและเลื่อนตำแหน่ง ตามวาระเดือน เมษายน 2564

วันอังคารที่ 11 ธันวาคม พ.ศ. 2561

เจ้ากรมทหารสารวัตรทหารบก เดินทางไปตรวจแนะนำสายงานสารวัตรทหาร

วันที่ 11 ธันวาคม 2561 พลตรี วัชชรินทร์ สุวรรณรินทร์ เจ้ากรมการสารวัตรทหารบก เดินทางไปตรวจแนะนำสายงานสารวัตรทหารที่ พลม.1และมทบ.36 ในพื้นที่ จังหวัดเพชรบุรณ์ โดยมี พันเอก ชูศักดิ์ สงวนบุญญพงษ์ รอง ผบ.มทบ.36 ให้การต้อนรับ