ประชาสัมพันธ์ ▶ ขอแสดงความยินดี กับสมาชิก จปร.32 ที่ได้รับโปรดเกล้าฯ เลื่อนยศและเลื่อนตำแหน่ง ตามวาระเดือน เมษายน 2564

วันอังคารที่ 11 ธันวาคม พ.ศ. 2561

แม่ทัพน้อยที่ 3 ประชุมซักซ้อม แผนการดำเนินการป้องกัน และลักลอบปลูกฝิ่น ในพื้นที่ จ.ตาก

วันนี้ ( 11 ธ.ค. 61 ) พล.ท.สุภโชค ธวัชพีระชัย แม่ทัพน้อยที่ 3 เป็นประธานการประชุมซักซ้อมแผนการดำเนินการป้องกัน และควบคุมพืชเสพติดในพื้นที่ จ.ตาก ประจำปีงบประมาณ 2562 ณ ห้องประชุมตากสินมหาราช ศาลากลาง จ.ตาก โดยมี พล.ต. ณรัช สิงห์ปภาภรณ์ ผบ.มทบ.310 นายวรานนท์ ยิ้มมงคล รอง ผวจ.ตาก พล.ต.ต.มานะ อินพิทักษ์ ผบก.ตร.ภ.จ.ตาก พร้อมด้วยส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม


โดยการประชุมในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เป็นการมอบแนวทางการปฏิบัติ ให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนซักซ้อมทำความเข้าใจ ในการเข้าควบคุมพื้นที่ปลูกฝิ่นและการตัดทำลายไร่ฝิ่น ประจำปีงบประมาณ 2562 เพื่อจัดการกับปัญหา เงื่อนไข อิทธิพลที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด ที่ยังคงเหลืออยู่ และมุ่งเน้นการเฝ้าระวัง การสร้างความเข้มแข็งในการแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่


จากสถานการณ์ในรอบปี 2560/2561 พื้นที่ จ.ตาก ถือว่าเป็นพื้นที่ที่มีการลักลอบปลูกฝิ่นมากที่สุดของประเทศ โดยมีพื้นที่รวม 379.16 ไร่ พบมากในพื้นที่ อ.แม่ระมาด อ.ท่าสองยางและ อ.อุ้มผาง โดยสถานการณ์ล่าสุด ยังคงพบในพื้นที่อำเภอทั้ง 3 อำเภอ ซึ่งพื้นที่ อ.ท่า สองยาง พบมากถึง 87.41 ไร่ บริเวณรอยต่อของ อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ ที่มีการเตรียมแปลงปลูกและบางส่วนเริ่มมีการปลูกแล้ว โดยลักษณะพื้นที่จะอยู่ไกลและกันดารยิ่งขึ้น เพื่อหลบซ่อนการตรวจพบของ จนท.


สำหรับแนวโน้มในปี 2562 คาดว่าจะมีพื้นที่ปลูกฝิ่นโดยรวม ไม่ต่างจากปีที่ 2561 เนื่องจากมีมาตรการป้องกันและยับยั้งการลักลอบปลูกฝิ่นอย่างเข้มงวด ในช่วงก่อนฤดูการปลูกฝิ่น คือ ช่วง ก.ค.-ต.ค.ถึง ประกอบกับได้มีการปราบปรามนายทุน ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการสนับสนุนการปลูกฝิ่น รวมถึงการเข้าไปส่งเสริมคุณภาพชีวิต และพัฒนาทางเลือกที่พบการปลูกฝิ่นหนาแน่นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งที่ผ่านมามีการเร่งรัดในการเข้าถึงพื้นที่ โดยมีการก่อสร้างถนน และพัฒนาสาธารณูปโภคในพื้นที่สำคัญ โดยเฉพาะพื้นที่โครงการหลวงเลอตอ อ.แม่ระมาด เพื่อให้การแก้ไขปัญหาพื้นฐานของราษฎรในพื้นที่ สามารถดำเนินการได้ อย่างไรก็ตาม ปัญหาความต้องการของผู้เสพ/ผู้ติดฝิ่นและราคาฝิ่นดิบในพื้นที่ ยังคงเป็นปัจจัยสำคัญที่ ถือว่าเป็นพื้นที่พิเศษ จะต้องมีการเร่งรัดร่วมกันในการแก้ไขปัญหา โดยเร่งด่วนแบบครบวงจร ให้เกิดความยั่งยืนต่อไป