ประชาสัมพันธ์ ▶ ขอแสดงความยินดี กับสมาชิก จปร.32 ที่ได้รับโปรดเกล้าฯ เลื่อนยศและเลื่อนตำแหน่ง ตามวาระเดือน เมษายน 2564

วันเสาร์ที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2561

รอง มทน.3/รอง ผอ.ศมพ.อ.อมก๋อย ให้การต้อนรับคณะ วปอ.57 และร่วมมอบอุปกรณ์การเรียน สิ่งของอุปโภค บริโภค ให้กับนักเรียน รร.บ้านห้วยปูลิง

เมื่อ 8 ธ.ค. 61 เวลา 0930 พล.ต.บุญยืน อินกว่าง รอง มทน.3/รอง ผอ.ศมพ.อ.อมก๋อย ให้การต้อนรับคณะ วปอ.57 และร่วมมอบอุปกรณ์การเรียน สิ่งของอุปโภค บริโภค ให้กับนักเรียน รร.บ้านห้วยปูลิง ต.ม่อนจอง โดยมีนักเรียนมาร่วมกิจกรรม 50 คน และอำนวยความสะดวกแก่คณะฯ ไปทัศนศึกษาดอยม่อนจอง ต.ม่อนจอง อ.อมก๋อย จว.ช.ม.