ประชาสัมพันธ์ ▶ ขอแสดงความยินดี กับสมาชิก จปร.32 ที่ได้รับโปรดเกล้าฯ เลื่อนยศและเลื่อนตำแหน่ง ตามวาระเดือน เมษายน 2564

วันศุกร์ที่ 7 ธันวาคม พ.ศ. 2561

รองแม่ทัพภาคที่ 2 ประธานพิธีสวนสนามกระทำสัตย์ปฏิญาณตน ของนักศึกษาวิชาทหาร

วันที่ 7 ธันวาคม 2561 พลตรี ธัญญา เกียรติสาร รองแม่ทัพภาคที่ 2 เป็นประธานพิธีสวนสนามกระทำสัตย์ปฏิญาณตน ของนักศึกษาวิชาทหาร เนื่องในวันนักศึกษาวิชาทหาร พร้อมมอบโล่เกียรติคุณให้กับหน่วยทหารในพื้นที่ ที่มีผลการปฏิบัติดีเด่น
ซึ่งการกระทำพิธีสวนสนามได้จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี เพื่อแสดงออกถึงความมีวินัย ความพร้อมเพรียง และถือเป็นการกล่าวพันธะสัญญา ในการปฏิบัติหน้าที่ของชายไทย ที่จะต้องปกป้องรักษาประเทศชาติบ้านเมือง และมีความพร้อมในการรับใช้ชาติ ในฐานะกำลังพลสำรอง ให้ประเทศชาติมีศักยภาพ และพร้อมที่จะปกป้องอธิปไตยของชาติ โดยเป็นกำลังพลที่จัดจากกรมนักศึกษาวิชาทหาร ของสถานศึกษาในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา และจังหวัดชัยภูมิ ในความรับผิดชอบของมณฑลทหารบกที่ 21 เข้าร่วมพิธี ประกอบด้วย 8 กองพันเดินสวนสนาม และ 8 กองร้อยวิ่งสวนสนาม จำนวนกว่า 600 นาย ณ สนามกีฬากลางค่ายสุรนารี อำเภอเมืองฯ จังหวัดนครราชสีมา