ประชาสัมพันธ์ ▶ ขอแสดงความยินดี กับสมาชิก จปร.32 ที่ได้รับโปรดเกล้าฯ เลื่อนยศและเลื่อนตำแหน่ง ตามวาระเดือน เมษายน 2564

วันพุธที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2561

มทน.3/ผอ.ศมพ.อ.อมก๋อย ร่วมพิธีมอบผ้าห่มกันหนาว และสิ่งของช่วยเหลือให้กับประชาชน เพื่อนำไปใช้ในช่วงฤดูหนาวและบรรเทาความเดือดร้อน

เมื่อ 19 ธ.ค. 61 เวลา 1000 พล.ท สุภโชค ธวัชพีระชัย มทน.3/ผอ.ศมพ.อ.อมก๋อย พร้อมด้วย พล.ต บุญยืน อินกว่าง รอง มทน.3/รอง ผอ.ศมพ.อ.อมก๋อย นายศิวะ ธมิกานนท์ นอภ.อมก๋อย นางจีรพรรณ มุกุระ ที่ปรึกษา ปปส.ภาค 5 (พิเศษ) หน.ส่วนราชการ อ.อมก๋อย กำนันผู้ใหญ่บ้าน ต.ยางเปียง, ต.สบโขง และ ต.แม่ตื่น ได้เข้าร่วมพิธีมอบผ้าห่มกันหนาว และสิ่งของช่วยเหลือให้กับประชาชน เพื่อนำไปใช้ในช่วงฤดูหนาวและบรรเทาความเดือดร้อน โดยได้รับความร่วมมือจากประชาชนในพื้นที่ที่กลับใจเปลี่ยนความคิดในการที่จะเลิกปลูกฝิ่น โดยส่งมอบคืนเมล็ดพันธุ์ฝิ่น และอุปกรณ์การเสพฝิ่น ให้ผู้นำหมู่บ้านเพื่อมอบให้กับศูนย์อำนวยการแก้ไขปัญหาความมั่นคงพื้นที่อำเภออมก๋อย ที่ได้เปิดโอกาสให้ประชาชนในพื้นที่ได้คืนเมล็ดพันธุ์ฝิ่น และอุปกรณ์การเสพฝิ่น ร่วมทำความดีเพื่อแผ่นดินถวายเป็นพระราชกุศล ณ ศศช.บ.ปิตุคี ต.ยางเปียง อ.อมก๋อย จว.ช.ม. โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 500 คน