ประชาสัมพันธ์ ▶ ขอแสดงความยินดี กับสมาชิก จปร.32 ที่ได้รับโปรดเกล้าฯ เลื่อนยศและเลื่อนตำแหน่ง ตามวาระเดือน เมษายน 2564

วันพุธที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2561

รองแม่ทัพภาค 3 /รองผู้บัญชาการศูนย์ปฎิบัติการ กองทัพภาค3 เป็นผู้แทนแม่ทัพภาค3 ต้อนรับ พลเอก กู้เกียรติ ศรีนาคา ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบก และ ผู้ช่วยผู้บัญชาการศูนย์ปฎิบัติการกองทัพบก (ศปก.ทบ.)

วันที่ 19 ธันวาคม 2561 พลตรี จิรเดช กมลเพ็ชร รองแม่ทัพภาค 3 /รองผู้บัญชาการศูนย์ปฎิบัติการ กองทัพภาค3 เป็นผู้แทนแม่ทัพภาค3 ต้อนรับ พลเอก กู้เกียรติ ศรีนาคา ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบก และ ผู้ช่วยผู้บัญชาการศูนย์ปฎิบัติการกองทัพบก(ศปก.ทบ.) ตรวจเยี่ยมหน่วยพร้อมให้โอวาท และมอบของขวัญปีใหม่ให้กำลังพลที่ปฎิบัติราชการสนามในพื้นที่กองทัพภาค3 ณ สโมสรบันเทิงทัพ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก และเยี่ยมชมโครงการเพาะเมล็ดพันธุ์ผักพระราชทานของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี โครงการเลี้ยงแพะพระราชทานพันธุ์แบล็คเบงกอล และโรงคัดบรรจุสินค้าทางการเกษตรกองทัพภาค3 ที่ โครงการเดินตามรอยเท้าพ่อ (เกษตรอินทรีย์) กองทัพภาค3 ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก