ประชาสัมพันธ์ ▶ ขอแสดงความยินดี กับสมาชิก จปร.32 ที่ได้รับโปรดเกล้าฯ เลื่อนยศและเลื่อนตำแหน่ง ตามวาระเดือน เมษายน 2564

วันจันทร์ที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2561

รองแม่ทัพภาคที่ 2 เปิดอบรมเชิงปฏิบัติการการดำเนินงานด้านกองทุนชุมชนทหารกองทัพภาคที่ 2

วันที่ 17 ธันวาคม 2561 พลตรี ธัญญา เกียรติสาร รองแม่ทัพภาคที่ 2 เปิดอบรมเชิงปฏิบัติการการดำเนินงานด้านกองทุนชุมชนทหารกองทัพภาคที่ 2 เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจในการบริหารการจัดการกองทุน จากวิทยากรพิเศษ คุณ ภควรรณ นาคกุล เจ้าหน้าที่พัฒนากองทุน (กองทุนชุมชนทหาร) โดยบรรยายให้กับกำลังพลหน่วยขึ้นตรงกองทัพภาคที่ 2 ณ สโมสรร่วมเริงไชย ค่ายสุรนารี อำเภอเมืองฯ จังหวัดนครราชสีมา