ประชาสัมพันธ์ ▶ ขอแสดงความยินดี กับสมาชิก จปร.32 ที่ได้รับโปรดเกล้าฯ เลื่อนยศและเลื่อนตำแหน่ง ตามวาระเดือน เมษายน 2564

วันจันทร์ที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2561

รองแม่ทัพภาคที่ 2 ให้การต้อนรับคณะนายทหารนักเรียนหลักสูตรนายทหารปฏิบัติการจิตวิทยา รุ่นที่ 34

วันที่ 17 ธันวาคม 2561 พลตรี ธเนศ วงศ์ชะอุ่ม รองแม่ทัพภาคที่ 2 ให้การต้อนรับคณะนายทหารนักเรียนหลักสูตรนายทหารปฏิบัติการจิตวิทยา รุ่นที่ 34 โดยมี พันเอก ปุณณพงษ์ ชุวัสวัตพัทธ์ ผู้อำนวยการกองการศึกษา โรงเรียนกิจการพลเรือน กรมกิจการพลเรือนทหารบก เป็นหัวหน้าคณะฯ นำคณะนายทหารนักเรียนหลักสูตรนายทหารปฏิบัติการจิตวิทยา ศึกษาดูงานในพื้นที่ กองทัพภาคที่ 2 และนำคณะนักเรียนสักการะ พระบรมราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช