ประชาสัมพันธ์ ▶ ขอแสดงความยินดี กับสมาชิก จปร.32 ที่ได้รับโปรดเกล้าฯ เลื่อนยศและเลื่อนตำแหน่ง ตามวาระเดือน เมษายน 2564

วันพุธที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2561

พลโท อนุสรณ์ ปัญญะบูรณ์ เจ้ากรมการทหารช่าง ทำพิธีถวายผ้ากฐิน

เมื่อวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ พลโท อนุสรณ์ ปัญญะบูรณ์ เจ้ากรมการทหารช่าง เป็นประธานทำพิธีถวายผ้ากฐิน พร้อมด้วย พันเอกหญิง เกยูร ปัญญะบูรณ์ ประธานสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขากรมการทหารช่าง ร่วมถวายบริวารกฐิน อัฐบริขาร ๘ แก่พระผู้ครองผ้ากฐิน ณ วัดรางโบสถ์ (สุรารักษ์) ตำบลดอนทราย อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี