ประชาสัมพันธ์ ▶ ขอแสดงความยินดี กับสมาชิก จปร.32 ที่ได้รับโปรดเกล้าฯ เลื่อนยศและเลื่อนตำแหน่ง ตามวาระเดือน เมษายน 2564

วันศุกร์ที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2561

ผบ.พล.ร.15 กระทำพิธีรับ-ส่ง หน้าที่และมอบการบังคับบัญชา ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาส

เมื่อวันที่ 28ก.ย.61เวลา1100 พล.ต.สมดุลย์ เอี่ยมเอก ผบ.พล.ร.15 กระทำพิธีรับ-ส่ง หน้าที่และมอบการบังคับบัญชา ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาส จากพล.ต.สมพล ปานกุล รองแม่ทัพภาคที่4 ณ หน่วยเฉพาะกิจนราธิวาส ตำบลโคกเคียน อำเภอเมืองนราธิวาส