ประชาสัมพันธ์ ▶ ขอแสดงความยินดี กับสมาชิก จปร.32 ที่ได้รับโปรดเกล้าฯ เลื่อนยศและเลื่อนตำแหน่ง ตามวาระเดือน เมษายน 2564

วันศุกร์ที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2561

พิธีส่งมอบตำแหน่ง ผบ.หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน (นรด,)

วันที่ 28 กันยายน 2561 พลโท วิโรจน์ วิจิตรโท ส่งมอบตำแหน่ง ผบ.หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน (นรด,) ให้ ว่าที่ พลโท ปราการ. ปทะวานิช เป็น ผบ. นรด.คนใหม่ หรือ แม่ทัพภาค7 คุมกำลังรักษาดินแดน ร.ด. และกองพันทหารราบ ....จาก รุ่นพี่ ตท.18 ทหารเสือราชินี ส่งให้ รุ่นน้อง ตท.21 ทหารม้า

ที่มา: ภาพข่าว Wassana Nanuam