ประชาสัมพันธ์ ▶ ขอแสดงความยินดี กับสมาชิก จปร.32 ที่ได้รับโปรดเกล้าฯ เลื่อนยศและเลื่อนตำแหน่ง ตามวาระเดือน เมษายน 2564

วันพุธที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2561

รองแม่ทัพภาค4 รับมอบหน้าที่และการบังคับบัญชาหน่วย กองทัพนัอยที่4

วันที่ 26 ก.ย.61 พล.ต.วิชาญ สุขสง รองแม่ทัพภาค4 รับมอบหน้าที่และการบังคับบัญชาหน่วย กองทัพนัอยที่4 จาก พล.ท.พรศักดิ์ พูลสวัสดิ์ ซึ่งได้รับโปรดเกล้าเป็นแม่ทัพภาค4 ณ.บก.กองทัพน้อย4 ค่ายสิรินธร อ.ยะรัง จ.ปัตตานี