ประชาสัมพันธ์ ▶ ขอแสดงความยินดี กับสมาชิก จปร.32 ที่ได้รับโปรดเกล้าฯ เลื่อนยศและเลื่อนตำแหน่ง ตามวาระเดือน เมษายน 2564

วันอังคารที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2561

รองแม่ทัพภาคที่ 2 ประธานพิธีโครงการสร้างพลังกาย เสริมพลังชีวิต

วันที่ 25 กันยายน 2561 พลตรี ธัญญา เกียรติสาร รองแม่ทัพภาคที่ 2 ประธานพิธีโครงการสร้างพลังกาย เสริมพลังชีวิต ที่ได้ดำเนินการในห้วงที่ผ่านมาและได้มอบใบประกาศให้กำลังพลที่ลดน้ำหนักได้มากที่สุด จำนวน 6 นาย ณ ห้องประชุมแก้วเจ้าจอม ชั้น 2 อาคารสุรนารี โรงพยาบาลค่ายสุรนารี อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา